Programma

Kom erbij!

Over DSS

Contact

Ledenportaal

Clubbeleid

Beleidsplan

In november 2019 heeft DSS haar beleidsplan voor 2020-2025 gepubliceerd. Het beleidsplan zet uiteen hoe DSS de continuïteit en professionaliteit van de vereniging gaat waarborgen. Voor de bestuurders van DSS zelf geeft het beleidsplan houvast en is het een toetsingsinstrument voor de te volgen richting. Voor de leden geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en, achteraf, of het bestuur zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.


Het plan is niet bedoeld als een statisch, star document of als een geschreven wet, maar als een leidraad om een nog betere, en efficiëntere organisatie te vormen. Via onderstaande link is het volledige plan te bekijken.

Gedragsregels en VOG

DSS hecht grote waarde aan een veilig sportklimaat. Daarom vragen wij een VOG aan voor alle trainers, coaches en leiders bij DSS. Daarnaast hebben we als club ook duidelijke gedragsregels. De gedragsregels vormen een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.


Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. 


Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. 

De club vindt het dan ook belangrijk om deze regels te delen met (ouders van) onze leden en om aan begeleiders en andere vrijwilligers te vragen de gedragsregels te onderschrijven.

Gedragsregels

VOG proces

Alcoholbeleid

DSS Voetbal wil voor een gezonde sportomgeving zorgen, daarom worden de wettelijke regels voor het gebruiken en schenken van alcohol actief gehandhaafd.

Regels voor het gebruiken en schenken van alcohol bij DSS Voetbal:

 1. Er wordt geen alcohol verstrekt / verkocht aan jongeren onder 18 jaar. Bij verkoop van alcohol aan jongeren worden ID en leeftijd gecontroleerd.

 2. Het is verboden om alcohol te kopen voor jongeren onder de 18 jaar, of om het aan hen door te geven.

 3. Er wordt geen drank (meer) geschonken aan personen die zichtbaar onder invloed zijn.

 4. Geen glazen naar buiten én geen alcohol langs het veld of in de kleedkamers. Er mag alleen alcohol worden gedronken in het clubhuis.

NIX18, geen ID = geen alcohol

Spelers en teams

Teamleiders, coaches en ouders

Bardienst vrijwilligers

NIX18, geen ID = geen alcohol

Spelers en teams

Teamleiders, coaches en ouders

Bardienst vrijwilligers

NIX18, geen ID = geen alcohol

Spelers en teams

Teamleiders, coaches en ouders

Bardienst vrijwilligers

Privacy en cameratoezicht

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Uiteraard hecht ook DSS groot belang aan het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens. In de privacyverklaring, die onder clubinfo is opgenomen, is aangegeven welke persoonsgegevens DSS verzamelt, waarom DSS deze persoonsgegevens nodig heeft en wat er met deze gegevens gebeurt.


Vanaf 1 juli 2020 heeft DSS op het eerste veld een zogenaamd tv-videoanalyse systeem beschikbaar waarmee wedstrijden en trainingen kunnen worden opgenomen. De camera’s hangen op 10 meter hoogte en in combinatie met de lenzen die worden gebruikt zijn de personen op de beelden volgens de DORI-norm niet identificeerbaar. 

Mocht de privacyverklaring vragen oproepen of wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen via ledenadministratie@dssvoetbal.nl

In het DSS clubhuis wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht voor het beschermen van eigendommen van DSS en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling én ter bescherming van de veiligheid van alle aanwezigen op het complex. In het protocol cameratoezicht DSS kun je meer lezen over het doel en het gebruik hiervan.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van DSS is een verzameling van regels en richtlijnen en zijn een aanvulling op de statuten van DSS. Het reglement is als PDF beschikbaar en kan worden gedownload via de onderstaande knop.

Gelijke behandeling in de sport

In een tijd waarin het lijkt dat het spook van racisme en discriminatie weer de kop op steekt heeft het bestuur van DSS Voetbal de Verklaring "Gelijke Behandeling in de Sport" vastgesteld.


Enige tijd geleden werd aan alle verenigingen van Haarlem door wethouder Merijn Snoek gevraagd deze verklaring binnen de vereniging te bespreken en vast te stellen. Na een consultatieronde langs DSS = SPORT werd deze Verklaring door iedereen volmondig onderschreven en nu dus ook door het bestuur vastgesteld. Hiermee stellen we dus vast dat we ons distantiëren van elke vorm van discriminatie en waar nodig hiertegen actie ondernemen. 

Lees meer

DSS = SPORT

Wij willen ons allemaal thuis voelen bij DSS. Daarom hanteren wij de slogan DSS=SPORT. 

DSS = SPORT staat voor: Sportiviteit, Plezier, Openheid, Respect en Teamgeest.

SPORT is ook van toepassing op een ieder die met DSS te maken heeft namelijk:
Spelers, Publiek, Ouders, Referees en Trainers/coaches.

Vanuit SPORT is de basisopstelling van DSS gevormd. In deze basisopstelling worden de 10 basisregels aangegeven waarin een DSS’er zichzelf herkent en dus aan houdt. De basisopstelling ziet er als volgt uit:

Sportiviteit
S - Iedere DSS’er (in het veld en langs de lijn, jong en oud) is een voorbeeld in woord en gebaar.
S - Iedere DSS’er (speler en supporter) is door zijn of haar gedrag een visitekaartje voor onze vereniging.

Plezier
P - Een DSS’er geniet van het spel en geniet van een overwinning, maar NIET ten koste van de tegenstander.
P - Een DSS’er voetbalt en ondersteunt de vereniging positief door de andere (spelers en supporters) te waarderen en te belonen.

Openheid
O - Een DSS’er weet wat er van spelers, trainers, leiders, ouders en toeschouwers wordt verwacht.
O - Een DSS’er in de rol van trainer en leider is een voorbeeld voor spelers, ouders en toeschouwers. Voor vragen kunt u altijd bij hen terecht.

Respect
R - Een DSS’er toont respect voor de scheidsrechter, de tegenstander en het publiek in woord en gebaar.
R - Een DSS’er spreekt andere spelers, ouders en toeschouwers op een correcte manier aan, wanneer deze zich niet aan de regels houden.

Teamgeest
T - Een DSS’er stelt het teambelang boven eigenbelang en komt gemaakte afspraken na.
T - Een DSS’er helpt de vereniging met vrijwilligerswerk. Als een ieder zich hier aan houdt is en blijft het altijd "fijn binnen en langs de DSS lijnen".

Werken bij DSS

Arbeidscontracten

Voor hoofdtrainers, coördinatoren en andere kaderleden.

 • De contracten worden opgesteld door het accountantskantoor SportSupport

 • SportSupport regelt ook de uitbetalingen, loonstroken en jaarafrekening.

 • Loon wordt bepaald aan de hand van: zwaarte van de functie, het aantal werkuren en certificatie van de werknemer.

 • Uitbetaling: maandelijks


ZZP’ers

 • Contracten worden gecheckt door het accountantskantoor.

 • De ZZP’er stuurt maandelijks een factuur.

 • DSS-voetbal betaalt deze zelf uit. Deze bedragen zijn altijd netto.

 • Loon aan de hand van criteria: zie hierboven


Vrijwilligers

 • Let op: vrijwilligers blijven onder het wettelijk gestelde bedrag dat bijverdiend mag worden, zonder dat daar belasting over betaald hoeft te worden.

 • Contracten worden opgesteld door het accountantskantoor.

 • Kantoor regelt ook uitbetalingen, loonstroken en jaarafrekening.

 • Vast maandelijks bedrag, afgestemd op basis van het aantal uren per week en de zwaarte va de functie.


Vrijwilligers 16 -19 jaar

 • Uren uitbetaling aan vrijwilligers zonder een vrijwilligerscontract, die zich niet op vaste tijden of dagen inzetten voor de club.

 • Maandelijks uitbetaald, aan de hand van het urenstaatje dat je van het accountantskantoor krijgt.

 • DSS-voetbal betaalt 1,4 maal het wettelijk minimumloon, afgerond naar boven.

 • Per leeftijdsjaar is dat:
  16 jaar: € 5,00 per uur
  17 jaar: € 6,00 per uur
  18 jaar: € 7,00 per uur
  19 jaar: € 8,00 per uur               


Kinderen onder de 16 jaar

 • Krijgen € 5,00 per uur, elk kwartaal uitbetaald in cadeaubonnen.

 • Cadeaubonnen in plaats van loon, omdat we anders exact moeten bijhouden wanneer de uren gewerkt zijn. Dat geeft teveel administratieve rompslomp. Daarbij mogen kinderen volgens de ARBO-wet maar een beperkt aantal uren in de avond werken.


Vrijwilligers zonder vergoeding

Waar zouden we zijn zonder al die mensen die zich elke keer weer zo keihard inzetten voor onze prachtige club? We zijn ontzettend blij met jullie en trakteren alle vrijwilligers daarom jaarlijks op een spetterende vrijwilligersavond!

Clubblad De Assist

Je leest 'm hier!

Editie 37

Met onder andere het kampioenschap van de Heren 1, de samenwerking tussen DSS en het COA, en de superhelden van de club!

Clubblad De Assist

Je leest 'm hier!

Editie 37

Met onder andere het kampioenschap van de Heren 1, de samenwerking tussen DSS en het COA, en de superhelden van de club!