Programma

Over DSS

Contact

Ledenportaal

Extra contributieinning via Nikki

Extra contributieinning via Nikki

Beste DSS-er,

Helaas ontkomen ook wij niet aan wijzigingen in de energiecontracten. Een in deze tijden voordelig contract liep eind december af. De stichting heeft getracht een zo scherp mogelijk energiecontract af te sluiten, echter zijn de tarieven substantieel hoger dan voorheen. Samen met de stichting zijn de consequenties hiervoor doorgerekend. De verwachting is dat de stichting dit jaar ca. 25.000 euro meer kwijt is aan energiekosten. Een bedrag dat niet gedekt kan worden vanuit de kantineomzet en daarom bij de 2 DSS verenigingen neergelegd wordt. De extra kosten passen niet in onze begroting en daarom zijn wij genoodzaakt om een extra contributie-inning van € 10,- per lid door te voren. Onze contributie-inner Nikki stuurt hiervoor in de maand april een betaalverzoek.

Als club proberen we continu stappen te zetten naar een duurzamere toekomst. Niet alleen voor de wereld om ons heen, maar ook om kosten te besparen. Zo hebben we bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak liggen en doen we mee aan De Groene Clubweken. Helaas is ook deze contributieinning nog nodig om alle kosten te kunnen dekken.

De stichting hanteert het kalenderjaar voor haar financiën, DSS voetbal hanteert een voetbalseizoen voor de financiën. Een negatief jaar bij de stichting heeft hierdoor betrekking op 2 boekjaren van DSS Voetbal. De extra contributie-inning in april is bestemd voor het te verwachten negatieve resultaat van de stichting over het eerste half jaar van 2024. De verwachting is dat wij ook in het 2e deel van 2024 een energietoeslag moeten innen bij alle leden. Samen met de stichting houden we scherp oog op de financiele ontwikkelingen, doen we ons uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden en worden acties uitgezet om extra inkomsten te genereren.

Wij rekenen op begrip en staan open voor suggesties, bij DSS zijn we Door Samenspel Sterk!

Sportieve groet,
namens het bestuur

Clubblad De Assist

Je leest 'm hier!

Editie 36

Met onder andere verhalen over de JO11-4, MO20-2 én de JO19-1. Interviews met Technisch manager Patrick van der Fits en Toon Beijer. En nog veel meer!

Clubblad De Assist

Je leest 'm hier!

Editie 36

Met onder andere verhalen over de JO11-4, MO20-2 én de JO19-1. Interviews met Technisch manager Patrick van der Fits en Toon Beijer. En nog veel meer!